zasady rowerzysty

Jako posiadacze roweru jesteśmy takimi samymi użytkownikami dróg publicznych jak kierowcy samochodów. Wynikają z tego prawa jakie posiadamy, ale także obowiązki.

Zasady jakimi się kierować, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo:

 1. Poruszamy się po drogach zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego oraz rowerem, który ma obowiązkowe wyposażenie i jest sprawny technicznie - to podstawowe warunki bezpieczeństwa, a - w razie wypadku - otrzymania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia!
 2. Jeździmy spokojnym i równym tempem - nie mylmy turystyki rowerowej z kolarstwem!
 3. W trudniejszym terenie nie jedziemy równolegle - może zajść nagła potrzeba zmiany toru jazdy w celu ominięcia przeszkody!
 4. Nie spożywamy napojów alkoholowych w trakcie jazdy!
 5. Używamy kasku, odblasków i zakładamy jaskrawe ubranie - będziemy lepiej widoczni!
 6. Nie jeździmy obok innego rowerzysty tylko za nim, zachowujemy bezpieczny odstęp!
 7. Jadąc po jezdni, zachowujemy co najmniej półmetrowy odstęp od jej krawędzi. Jazda tuż przy krawężniku prowokuje kierowców do wyprzedzania bez zachowania bezpiecznej odległości - nie daje też szansy na ominięcie dziury czy studzienki!
 8. Manewry wykonujemy pewnie, sygnalizujemy uprzednio zamiar ich wykonania, tak aby inni nie mieli wątpliwości co do naszych zamiarów. Obserwujemy, co będą robić inni użytkownicy drogi!
 9. Przewidujemy i myślimy za dwóch w skomplikowanej sytuacji na drodze. Upewniamy się, czy pojazdy wyjeżdżające z drogi podporządkowanej zwalniają na nasz widok. Szukamy kontaktu wzrokowego z kierowcą, upewniamy się, że nas widzi!
 10. Nie rozmawiamy przez telefon komórkowy w czasie jazdy - nie możemy odcinać się od odgłosów z zewnątrz!
 11. Zachowujemy szczególną ostrożność, gdy omijamy pojazdy zaparkowane lub stojące w korkach. Ich drzwi mogą otworzyć się w każdej chwili!
 12. Jeżeli to możliwe, korzystamy ze ścieżek rowerowych. Dostosowujemy styl i tempo jazdy do wybranej trasy. Na chodniku pamiętamy, że jesteśmy tylko gośćmi, zwalniamy i ustępujemy pierwszeństwa pieszym!
 13. Nie wjeżdżamy na drogi przeznaczone tylko dla samochodów (autostrady, drogi ekspresowe)!
Script logo